Manifests

Mēs esam visiem Latvijas Republikas pilsoņiem piederošs politiskais spēks “Par Cilvēcīgu Latviju”

“Par Cilvēcīgu Latviju” ir sociāldemokrātiska politiskā partija, kas iestājas par Latvijas iedzīvotāju un strādājošo sociālo līdztiesību un labklājību, turot godā tautas kultūrvēsturiskās vērtības, vienlaikus gādājot par Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. 

Mūsu vērtība ir mūsu iedzīvotāji, mēs iestājamies, par ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kuru vieno patriotisms. 

Mēs nešķirojam pēc tautības, taču mūsu pamatprincips ir patriotisms – par Latviju, tās karogu un latviešu valodu kā neatņemamu valsts identitātes sastāvdaļu.

Mēs uzskatām, ka latviešu valoda ir mūsu tautas bagātība visā tās daudzveidībā un dialektos.

Mēs uzskatām, ka ģimene ir vērtību pamats un Latvijas tradicionālās kultūras nesējs, kas veidojusies savienībā starp vīrieti un sievieti.

Mūsu kā sabiedrības pienākums ir atbalstīt jaunu un kuplu ģimeņu veidošanos. Mūsu pienākums ir aizsargāt savus bērnus. Mūsu pienākums ir nodrošināt pienācīgas un cienīgas vecumdienas vecākajai paaudzei.

Mēs uzstājam, ka darbs ir tikums un katram strādājošajam ir jāsaņem tāds atalgojums, kas nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīvi un sociālās garantijas nākotnē.

Mēs iestājamies par arodbiedrību stiprināšanu, lai rastu līdzsvaru starp darba devējiem un ņēmējiem.

Mēs uzskatām, ka Latvijai jākļūst par labklājības valsti un tā nedrīkst būt lētā darbaspēka avots citām valstīm.

Mūsu ekonomisko uzplaukumu nodrošinās Latvijas uzņēmēji, tādēļ mums ir jārada jaunu uzņēmumu izveidei labvēlīga vide. Uzņēmējdarbības videi ir jābūt sociāli taisnīgai, un jāveido vienkārša un samērīga nodokļu sistēma.

Mūsu resursi ir mūsu bagātība – mēs iestājamies par ilgtspējīgu pašmāju resursu izmantošanu, nodrošinot to atjaunošanos un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Mums ir jācīnās par savām interesēm Eiropas Savienībā – mēs nedrīkstam piekrist normām, kuras ir pretrunā mūsu nacionālajām interesēm. Latvijai ir tiesības pašnoteikties!

Mēs uzskatām, ka lauksaimniecība, mežsaimniecība, kūdras ieguve, zivsaimniecība ir daļa no Latvijas tradicionālajām uzņēmējdarbības formām. Mums ir jāaizsargā sava nacionālā bagātība, tai ir jāpaliek mūsu iedzīvotāju īpašumā, neradot riskus mūsu nacionālajai drošībai, neliedzot iespēju svešzemju kapitālam to nomāt vai lietot par godīgu atlīdzību.

Mēs uzskatām, ka ikvienam – gan zvejniekam, gan medniekam un uzņēmējam –, kurš kaut ko ir ņēmis no dabas, ir tai jāatdod tikpat pretī.

Mēs iestājamies par visu cilvēku vienlīdzību likuma priekšā – gan tiesībās, gan pienākumos. Tiesu varai ir jābūt neatkarīgai taisnīgai un ātrai.

Mēs uzstājam uz to, ka ir jāizbeidz iecietība pret finanšu noziedzniekiem, pret tiem jāvēršas ar maksimālu likuma bardzību. Korupcija, tirgošanās ar ietekmi ir valsts pārvaldes smagākie noziegumi.

Mēs uzskatām, ka suverēnā vara pieder Latvijas tautai, tautas pašnoteikšanās ir valsts pamatu pamats. 

Mēs uzskatām, ka tautas balsošanai ir jākļūst par normu. Pilsoņu tiesības paust savu viedokli stāv pāri visam, šo tiesību izmantošanai nedrīkst tikt likti nedz ģeogrāfiski, nedz tehnoloģiski šķēršļi.

Mēs uzskatām, ka tautas tiesības ir vispārējas – ievēlot savus pārstāvjus, tostarp prezidentu.

Mēs uzskatām, ka kvalitatīva pieejamā izglītība ir mūsu valsts nākotnes labklājības garantija. Zinātnieki un pedagogi ir šīs nākotnes veidotāji un zinību nesēji. Mēs uzskatām, ka izglītība sākas jau no pirmsskolas, tādēļ izglītībai jābūt modernai, nodrošinot mūsu bērniem un tautai pārtikušu nākotni.

Mēs uzskatām, ka kopējās sabiedrības interesēs ir visiem pieejama un kvalitatīva veselības aprūpe, kurā iedzīvotāji netiek šķiroti pēc ienākumiem un pakalpojumi tiek nodrošināti visiem pēc nepieciešamības.

Sabiedrības veselības veicināšanas pasākumiem jābūt balstītiem profilaksē, izglītošanā un katra indivīda pamatotos lēmumos. 

Mēs uzstājam, ka tautas sportam ir jābūt bezmaksas un pieejamam ikvienam.

Mēs iestājamies par valsts iekšējo un ārējo drošību, kur spēka struktūras strādā iedzīvotāju labā un par sabiedrības drošību gādā profesionāli izglītoti un augsti motivēti struktūru darbinieki.

Mēs iestājamies par to, lai tiktu atjaunota iekšlietu augstākās izglītības iestāde, nodrošinot zināšanu pārnesi, sagatavošanu un profesionāli apmācītus cilvēkus šo dienestu vajadzībām. 

Latvijas informatīvajai telpai ir jābūt bezmaksas un pieejamai visā Latvijas Republikas teritorijā. 


Mēs vienojamies zem šīm vērtībām un mērķiem, mēs turam godā Latviju, tās valodu, karogu un himnu. 

Mēs esam par Cilvēcīgu Latviju.